aspektima


aspektima
aspects
* * *
• aspects

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • emulácija — ž 1. {{001f}}natjecanje, takmičenje 2. {{001f}}inform. proces prilikom kojeg se jedan kompjuter, uređaj ili program u svim relevantnim aspektima ponaša kao neki drugi kompjuter, uređaj ili program [∼ ZX Spectruma na PC u] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • mìstērīj — (mistêrīj) m 1. {{001f}}ono što se u potpunosti ne može razumjeti ili nije razumljivo [∼ života]; tajna 2. {{001f}}misteriozna, tajnovita odlika čijeg karaktera 3. {{001f}}rel. a. {{001f}}vjerska istina koja je objavljena samo izabranima b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • speleològija — ž znanost o fizičkim, geološkim i biološkim aspektima istraživanja prirodnih pećina i špilja …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • speleologija — speleològija ž DEFINICIJA znanost o fizičkim, geološkim i biološkim aspektima istraživanja prirodnih pećina i spilja ETIMOLOGIJA speleo + logija …   Hrvatski jezični portal

 • misterij — mìstērīj (mistȇrīj) m DEFINICIJA 1. ono što se u potpunosti ne može razumjeti ili nije razumljivo; tajna 2. misteriozna, tajnovita odlika čijeg karaktera 3. rel. a. vjerska istina koja je objavljena samo izabranima b. kršć. ono o čemu ne postoji… …   Hrvatski jezični portal

 • matematički — matemàtičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na matematiku i matematičare [matematička preciznost]; matematičarski, matematski SINTAGMA matematička analiza mat. grana matematike, proučava realne funkcije; matematička ekonomija pravac ekonomskog… …   Hrvatski jezični portal

 • zrakoplovni — zrȁkoplōvnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na zrakoplove i zrakoplovstvo SINTAGMA zrakoplovna klimatologija dio klimatologije koji se odnosi na proučavanje klimatskih uvjeta na aerodromima; zrakoplovna meteorologija dio meteorologije koji se… …   Hrvatski jezični portal

 • tehnopsihofiziologija — tehnopsihofiziològija ž DEFINICIJA psih. praktična disciplina koja se bavi psihofiziološkim aspektima prilagođavanja rada čovjeku ETIMOLOGIJA tehno + v. psihofiziologija …   Hrvatski jezični portal

 • Dhammapada — (izg. damapáda) ž DEFINICIJA jedna od najvažnijih budističkih knjiga, u stihovima govori o praktičkim aspektima budističke etike i mudrosti ETIMOLOGIJA pali …   Hrvatski jezični portal

 • emulacija — emulácija ž DEFINICIJA 1. natjecanje, takmičenje 2. inform. proces prilikom kojeg se jedan kompjuter, uređaj ili program u svim relevantnim aspektima ponaša kao neki drugi kompjuter, uređaj ili program [emulacija ZX Spectruma na PC u] ETIMOLOGIJA …   Hrvatski jezični portal

 • Heisenberg — (izg. hàjzenberg), Werner (1901 1976) DEFINICIJA njemački fizičar; otkrio načine formuliranja kvantne mehanike u terminima matrica i uveo »princip neodređenosti«, kojim utvrđuje granice nekim aspektima spoznaje putem eksperimenata u atomskoj… …   Hrvatski jezični portal